skip to Main Content

Cites en Brexit: dit moet u weten

Een mogelijke Brexit komt steeds dichterbij. Treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU)? Dan kan dit gevolgen hebben als u een CITES beschermd soort gaat invoeren of (weder)uitvoeren van of naar het VK.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kregen wij het volgende bericht over de CITES. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. U mag deze beschermde soorten namelijk niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor gelden regels. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. In Nederland verleent RVO.nl CITES-documenten en EU-certificaten. Momenteel hebben 183 partijen (182 landen + de Europese Unie) zich bij de overeenkomst aangesloten.

CITES en Brexit: dit moet u nu doen!

Wilt u een door CITES beschermde soort kopen, verkopen of vervoeren? En vindt dit plaats binnen de Europese Unie (EU)? Het kan zijn dat u een EU-certificaat nodig heeft. Wilt u door CITES beschermde planten of dieren in- of uitvoeren naar een land buiten de EU? Dan heeft u mogelijk een CITES-vergunning nodig.

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU gaat heeft dit gevolgen. Een EU-certificaat is niet meer voldoende. Of u een CITES vergunning nodig heeft hangt af van de beschermingsgraad van een soort. Op onze informatiepagina Wel of geen CITES-soort leest u welke soorten CITES beschermd zijn. Ook leest u wanneer u een vergunning nodig heeft.

In deze nieuwsbrief staat meer informatie over de CITES vergunning. Bijvoorbeeld hoe u deze moet aanvragen en hoeveel tijd het aanvragen hiervan kost. En u vindt hier in het kort informatie over onder andere douaneformaliteiten. 

Lees Meer
Back To Top