skip to Main Content

Salamanders.nl

Website van de
Salamandervereniging

Dit is de officiële website van de Nederlandse Salamandervereniging. Ze wil hiermee een platform bieden aan mensen met interesse voor salamanders als hobbydier. De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.
/// lees meer

Actueel

Promotieonderzoek geeft aan wat te doen bij amfibieziektes

Op dinsdag 6 november verdedigde promovenda Annemarieke Spitzen haar proefschrift over de impact van invasieve chytride schimmels op inheemse amfibieën. Haar werk toont de praktische mogelijkheden die beheerders hebben in het veld.

Het proefschrift getiteld ‘It takes three to tango. The impact of chytridiomycosis on native amphibians in the Netherlands’ biedt enerzijds ruim informatie over de verspreiding van de twee chytride schimmels Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in Nederland en België, maar gaat anderzijds ook uitgebreid in op de vraag hoe hier vanuit beheersoogpunt op kan worden gereageerd. Het is dus zowel een wetenschappelijk als praktisch document geworden.

Omslag proefschrift Annemarieke Spitzen (Bron: Albin Hunia)

Onderzoek

Het proefschrift begint op het moment dat we nog niet wisten of Bd in Nederland voorkwam. Bd werd echter al snel gevonden bij dieren die verhandeld worden en ook onder in het wild levende amfibieën blijkt Bd in België en Nederland ruim verspreid aanwezig. Op het oog lijkt Bd geen impact te hebben op onze inheemse soorten, terwijl er wel een hoogpathogene variant van de schimmel aanwezig is. De werkelijkheid ligt genuanceerder. Met Bd besmette geelbuikvuurpadden hebben een duidelijk verhoogde kans op sterfte, maar dat wordt momenteel gecompenseerd door een verhoogde reproductie. Hiermee wordt ook direct aangegeven hoe precair dit evenwicht is. Bij slecht habitatbeheer wordt het voor de dieren onmogelijk om die extra voortplanting te realiseren en is er wel degelijk een populatiecrash mogelijk.

Hierna gaat het proefschrift verder met de beschrijving van de ontdekking van Bsal als veroorzaker van de massale sterfte van de vuursalamander in Nederland (momenteel is nog 0,1% van de populatie over). Wel is Bsal waarschijnlijk een minder goed verspreider is dan gedacht. Dit betekent dat isolatie van besmette gebieden een effectieve beheersmaatregel is.

Lees meer op Naturetoday

/// lees meer
De Makers Van ‘Salamanders In Art AndScience’ Na De Uitreiking Van De Oorkondes In Het Stedelijk Museum Amsterdam Op 28 September 2018. Van Links Naar Rechts: Bas Teunis, Marianne Stoffer, Reynoud Homan En Marc Gijzen. (Foto: Bas Teunis)

Boek ‘Salamanders in Art and Science’ gekozen bij Best Verzorgde Boeken 2017

Het boek 'Salamanders in Art and Science', verschenen op 1 september 2017 en ook eerder op deze website besproken, is…

/// lees meer

Updates op de Salamanders.nl

Afgelopen jaar hebben we als vereniging besloten om onze website geheel te vernieuwen. Er waren problemen met het registreren, en…

/// lees meer

Vietnamese Krokodilsalamander (Tylototriton vietnamensis) voor het eerst succesvol nagekweekt in gevangenschap

Foto boven: Juveniele Vietnamese Krokodilsalamanders (Tylototriton vietnamensis), 2 maanden na metamorfose. Foto: Anna Rauhaus Goed nieuws voor de conservering van…

/// lees meer

Bestuur

Het bestuur van de Salamandervereniging bestaat uit een gemêleerd gezelschap. De woonplaatsen, leeftijden, achtergronden, interessegebieden binnen- en buiten de hobby wisselen sterk, waardoor er in de breedte in ruime mate kennis aanwezig is om de Salamandervereniging te kunnen besturen. Door de geografsche spreiding voornamelijk contact per email en telefoon, enkele keren per jaar wordt een vergadering belegd, enkele weken voor aanvang van een huiskamerbijeenkomst waar een algemene vergadering plaatsvindt.

Ons verenigingsblad

Naast een vernieuwde website heeft de Salamandervereniging ook een compleet vernieuwd verenigingsblad, dit heet evenals de website ‘Salamanders’.

Als je je aanmeldt als lid van de Salamandervereniging krijg je het verenigingsblad gratis thuisbezorgd. Ook is het blad digitaal te bekijken via deze site zodra je lid wordt van de Salamandervereniging.

Elke uitgave behandelt meerdere onderwerpen, van voeding tot reisverslagen en van huisvesting tot soortbeschrijvingen. De onderwerpen worden geschreven door verschillende auteurs, in principe kan iedereen zijn artikelen inleveren die iets leuks, nieuws of interessants te vertellen heeft.

Hierdoor is het een blad van en voor alle leden van de Salamandervereniging geworden. Een blad om trots op te zijn, en dat zijn we!

Wie is online

Op dit moment zijn er geen leden online
Back To Top