skip to Main Content

Salamanders.nl

Website van de
Salamandervereniging

Dit is de officiële website van de Salamandervereniging. Ze wil hiermee een platform bieden aan mensen met interesse voor salamanders als hobbydier. De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.
/// lees meer

Actueel

Programma 29ste Landdag van de Salamandervereniging

Zondag 3 september 2023

Dierenpark de Oliemeulen
Reitse Hoevenstraat 30,
5042 EH Tilburg

9:30                                                  Zaal open

                                                          Hall open

10:00 – 10:15                                 Welkom
Raymond van der Lans                 Welcome

10:15 – 10:45                                 Het opzetten van een geschikt terrarium
Mike Ulens                                      Development of a suitable terrarium

10:45 – 11:05                                 Toelichting Salamanderregistratie en verloting
Raymond van der Lans                 Education Salamanderregistration and lottery

11:05 – 11:35                                 25 jaar salamanders: Tips en trucs

Harry Dresens                                25 years newts: Tips and tricks

11:35 – 11:55                                 Groepsfoto van de leden in de tuin van de Oliemeulen
                                                          Group picture of all members garden of “De Oliemeulen”

11:55 – 13:00                                 Middag pauze / Ruilbeurs
                                                          Lunchbreak / Swap meeting

13:00 – 13:20                                 Opzetten van mijn buiten aquaria

Freek van Velden                          Building my outside aquarium

13:20 – 13:40                                 Paramesotriton delaustali: Monsters uit het Oosten
Niels Deijkers                                  Paramesotriton deloustali: Monsters from The East

13:40 – 14:10                                 Eén van mijn favourieten: Salamandra atra atra in het wild
Raymond van der Lans                 One of my favourites: Salamandra atra atra in the wild

14:10 – 15:40                                 Terugblik op 40 jaar houden salamanders
Marc Stenssen                               Looking back keeping 40 years newts

15:40                                                Sluiting van de dag
Raymond van der Lans                 Closing of the day

/// lees meer

Ons verenigingsblad

Naast een vernieuwde website heeft de Salamandervereniging ook een compleet vernieuwd verenigingsblad, dit heet evenals de website ‘Salamanders’.

Als je je aanmeldt als lid van de Salamandervereniging krijg je het verenigingsblad gratis thuisbezorgd. Ook is het blad digitaal te bekijken via deze site zodra je lid wordt van de Salamandervereniging.

Elke uitgave behandelt meerdere onderwerpen, van voeding tot reisverslagen en van huisvesting tot soortbeschrijvingen. De onderwerpen worden geschreven door verschillende auteurs, in principe kan iedereen zijn artikelen inleveren die iets leuks, nieuws of interessants te vertellen heeft.

Hierdoor is het een blad van en voor alle leden van de Salamandervereniging geworden. Een blad om trots op te zijn, en dat zijn we!

Back To Top