skip to Main Content

Triturus Cristatus

#2760

Vandaag bericht gekregen van Ravon op mijn idee om larven uit te zetten in de natuur. Dit was hun reactie:

 
<p class=”MsoNormal” style=”color: #500050; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;”>Wat u voorstelt is ten strengste verboden volgens de wet op natuurbescherming van het LNV.<u></u><u></u></p>
<p class=”MsoNormal” style=”color: #500050; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;”>Bij herintroductie van soorten gaat een langdurige studie en proces aan vooraf inclusief een ontheffings aanvraag bij het ministerie. Er is verder een kans op introductie van ziektes. Ook de genetica van Duitse kamsalamanders zal iets anders zijn dan locale dieren. Er bestaat ook de kans dat genen van andere soorten (bijvoorbeeld een Italiaanse kamsalamander ) aanwezig zijn in deze dieren zonder dat dit aan het uiterlijk van de dieren te zien is. <u></u><u></u></p>
<p class=”MsoNormal” style=”color: #500050; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;”>In verspreidingsatlas.nl kunt u een grove verspreiding van kamsalamander en veel andere soorten opzoeken. <u></u><u></u></p>
<p class=”MsoNormal” style=”color: #500050; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;”>Het is lijkt mij veel interessanter om in de jaren bij te houden of er steeds meer soorten amfibieën vanzelf de poelen gaan bezetten of aansluiting zoeken met bestaand leefgebied via extra poelaanleg. <u></u><u></u></p>
<p class=”MsoNormal” style=”color: #500050; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;”>Ik hoop u zo goed geïnformeerd te hebben, van een illegale uitzet af te zien en ook de salamander kweker te informeren dat zijn nakweek nooit in de vrije natuur of eigen tuinvijver uitgezet mag worden.</p>
 

Blijft niets anders over dan ze voor mezelf te houden en eventueel salamanders aan andere liefhebbers te verkopen.

Back To Top