skip to Main Content

Salamanders.nl

Website van de
Salamandervereniging

Dit is de officiële website van de Nederlandse Salamandervereniging. Ze wil hiermee een platform bieden aan mensen met interesse voor salamanders als hobbydier. De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.
/// lees meer

Actueel

Vietnamese Krokodilsalamander (Tylototriton vietnamensis) voor het eerst succesvol nagekweekt in gevangenschap

Foto boven: Juveniele Vietnamese Krokodilsalamanders (Tylototriton vietnamensis), 2 maanden na metamorfose. Foto: Anna Rauhaus

Goed nieuws voor de conservering van salamanders: In de Kölner Zoo heeft een Duits-Vietnamese samenwerking tussen de terrariumafdeling van de dierentuin van Keulen, Duitsland en het Me Linh Station voor Biodiversiteit in Hanoi, Vietnam voor een succesvolle nakweek van de Vietnamese Krokodilsalamander (Tylototriton vietnamensis) gezorgd.

2 pas gemetamorfoseerde Vietnamese Krokodilsalamanders in Juni 2018. Foto: Thomas Ziegler

Deze pas in 2005 ontdekte soort komt, voor zover bekend, alleen voor in een aantal locaties verspreid over 4 provincies, waar hij groenblijvende laaglandbossen met gemengde vegetatie van hardhout, bamboe en struiken bewoont. Het natuurlijke habitat is ernstig gefragmenteerd en kwetsbaar door ontbossing voor gebruik in de landbouw. Daarnaast worden deze en andere Tylototriton-soorten gebruikt in traditionele medicatie, en zijn er al een aantal Vietnamese Krokodilsalamanders gespot in de internationale dierenhandel, wat een andere bedreigingsfactor voor de soort kan betekenen.

Met slechts 1 koppel dat overbleef van 4 naar Duitsland geimporteerde larven, opgekweekt uit ei in Vietnam, is het het team gelukt om nakweek te krijgen, met wat interessante observaties over de opkweekmethodes (uit de Amphibian Ark nieuwsbrief):

“The newts continued to grow well, and after we had lowered temperatures and the water level of the water in the public enclosure at the end of 2017, then slowly began to increase it again in March 2018, we noticed that the male increasingly stayed in the water. Then, on 18th March, we observedcourtship activities, namely the male following the female throughthe water. On the next day, we found the female sitting on top ofa clutch of around 100 eggs under some moss on a stone at the transition between the water and the land. The female stayed at the egg clutch until dark, when we then removed the eggs and incubated them behind the scenes of Cologne Zoo’s Terrarium Section in the amphibian breeding room at temperatures between 23-25°C.

/// lees meer

Samenvatting en foto’s van de 25e Salamanderlanddag in De Oliemeulen

Zondag 9 september waren we als vereniging weer bij elkaar gekomen in dierenpark 'De Oliemeulen' te Tilburg voor onze jaarlijks…

/// lees meer

Nieuwe website!

Het is dan eindelijk zover: De Nederlandse Salamandervereniging heeft een nieuwe website. Deze totale update moest er een keer van komen,…

/// lees meer

Programma 25e Salamanderlanddag

9 September 2018 Dierenpark “De Oliemeulen” Reitse Hoevenstraat 30 5042 EH Tilburg (The Netherlands) Telefoon 013-46 30 026), www.oliemeulen.nl 9:30…

/// lees meer

Bestuur

Het bestuur van de Salamandervereniging bestaat uit een gemêleerd gezelschap. De woonplaatsen, leeftijden, achtergronden, interessegebieden binnen- en buiten de hobby wisselen sterk, waardoor er in de breedte in ruime mate kennis aanwezig is om de Salamandervereniging te kunnen besturen. Door de geografsche spreiding voornamelijk contact per email en telefoon, enkele keren per jaar wordt een vergadering belegd, enkele weken voor aanvang van een huiskamerbijeenkomst waar een algemene vergadering plaatsvindt.

Ons verenigingsblad

Naast een vernieuwde website heeft de Salamandervereniging ook een compleet vernieuwd verenigingsblad, dit heet evenals de website ‘Salamanders’.

Als je je aanmeldt als lid van de Salamandervereniging krijg je het verenigingsblad gratis thuisbezorgd. Ook is het blad digitaal te bekijken via deze site zodra je lid wordt van de Salamandervereniging.

Elke uitgave behandelt meerdere onderwerpen, van voeding tot reisverslagen en van huisvesting tot soortbeschrijvingen. De onderwerpen worden geschreven door verschillende auteurs, in principe kan iedereen zijn artikelen inleveren die iets leuks, nieuws of interessants te vertellen heeft.

Hierdoor is het een blad van en voor alle leden van de Salamandervereniging geworden. Een blad om trots op te zijn, en dat zijn we!

Wie is online

Op dit moment zijn er geen leden online
Back To Top