Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Salamanderregistratie

De Salamanderregistratie is een overzicht van kweek en nakweek binnen de vereniging. Elk jaar vullen de verenigingsleden de registratie in zodat een overzicht gegenereerd kan worden van de vertegenwoordiging van elke soort binnen de vereniging. Het is mogelijk om via deze site de Salamanderregistratie eenvoudig digitaal in te vullen. Na registratie is er een optie in het gebruikersmenu genaamd 'Salamanderregistratie Invullen'. Vanuit de registratie wordt gekeken welke soorten in aantallen achteruit gaan, en bij welke soorten actie ondernomen dient te worden om hun vertegenwoordiging te kunnen blijven garanderen.

Salamanderregistratie 1997 tot en met 2014.

Inleiding.
Al vóór 1997 is gestart met het registreren van soorten en ondersoorten van de salamanders die binnen de toenmalige Doelgroep Salamanders werden gehouden. Deze registratie beperkt zich tot de periode vanaf 1997 tot en met 2014.
De leden deden hiervoor jaarlijks hun opgave bij betrokken bestuurslid, die dan daarvan een overzicht - de KN-lijst - opstelde. De “K” stond voor kweekervaring, de “N” voor kennis en ervaring bij het houden van de dieren. Hierbij werden geen aantallen vermeld. Dit werd dan met een recente ledenlijst in de Nieuwsbrief van de Doelgroep Salamanders opgenomen. Het doel was dat men gericht bij elkaar ervaring en of dieren kon vinden. Ook begon steeds meer het belang duidelijk te worden om naar buiten te kunnen aantonen welke soorten en onder- soorten gehouden werden en de kweekresultaten.  
In 2005 is gestart om hierbij aantallen te vermelden met een uitsplitsing  in: Mannen, vrouwen, geslacht onbekend, juvenielen en nakweek. Dit maakte het mogelijk om door uitwisselen van volwassen dieren kweekgroepen samen te stellen.  In 2011 is de naam veranderd in “Salamanderregistratie”. Overigens met de zelfde doelstelling.

De Salamandervereniging is een kleine vereniging. Onderstaand een overzicht vanaf  1997 tot en met 2014 met het aantal leden en opgaven *.

- 1997.   55 leden, 45 opgaven ( 82% ).
- 1998.   54 leden, 7 opgaven ( voorlopig aantal ).
- 1999.   58 leden, de opgaven zijn verloren gegaan.
- 2000.   Aantal leden en opgaven onbekend, wel zijn de kweekresultaten aangegeven.
- 2001.   68 leden, 27 opgaven ( 40% ).
- 2002.   78 leden, 13 opgaven ( alleen kweekresultaten ).
- 2003.   89 leden, 25 opgaven ( 28% ).
- 2004.   91 leden, 32 opgaven ( 35% ).  
- 2005. 100 leden, 22 opgaven ( 22% ).  
- 2006.   92 leden, 35 opgaven ( 38% ).
- 2007. 100 leden, 32 opgaven ( 32% ).
- 2008. 114 leden, 50 opgaven ( 44% ).
- 2009. 119 leden, 39 opgaven ( 34% ).
- 2010. 123 leden, 42 opgaven ( 35% ).
- 2011. 124 leden, 43 opgaven ( 35% ).
- 2012. 125 leden, 45 opgaven ( 37% ).
- 2013. 113 leden, 23 opgaven ( 21% ).
- 2014.   97 leden, 36 opgaven ( 37% ).
* Zie “Bronnen”.

 
HIERBIJ TOCH EEN PAAR BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
Uit het bovenstaand overzicht van de opgaven blijkt dat ongeveer één derde deze registratie jaarlijks opgeeft. De overige leden laten dit om diverse redenen achterwege. Het bestuur tracht deze groep wel te motiveren dit toch te doen, maar kennelijk lukt dat maar ten dele.
Dit betekent dat het onderstaande overzicht verre van volledig is: Binnen de vereniging is het aantal gehouden soorten en ondersoorten groter. In ieder geval is het aantal houders, gehouden en gekweekte salamanders veel groter. Verder zijn hierin niet de in ons land inheemse salamanders opgenomen ( Ichtyosaura alpestris, Lissotriton helveticus, L. vulgaris, Salamandra salamandra, Triturus cristatus ). Deze zijn op grond van wettelijke bepalingen verboden om te houden. In de ons omliggende landen geldt deze beperking niet. Daar wordt er ook in ruime mate mee gekweekt. Ook zijn er geen gegevens bij ons bekend over de registratie buiten de vereniging en in de ons omringende EU-landen. Dat betekent dat veel soorten die binnen de vereniging niet zijn gekweekt wel degelijk gekweekt kunnen worden. 
 
SALAMANDERREGISTRATIE 1997 T/M  2014.
Onderstaand een verkort overzicht van gehouden soorten en ondersoorten en de nakweek
( gemetamorfoseerde larven ). Het jaar van opgave, aantal houders en aantal dieren zijn niet vermeld.

Ambystoma: Nakweek  >> 1226
A. andersoni: Geen nakweek
A. barbouri: Geen nakweek
A. californiense:
Geen nakweek
A. gracile: Geen nakweek
A. jeffersonianum: Geen nakweek
A. laterale: Nakweek 8
A. macrodactylum  macrodactylum:  Nakweek  >> 208
A. macrodactylum columbianum: Geen nakweek
A. maculatum: Nakweek  > 138
A. mavortium mavortium: Nakweek 23
A. mavortium diaboli: Geen nakweek
A. mavortium melanostricum: Geen nakweek
A. mexicanum: Nakweek  >> 806
A. opacum: Nakweek 43
A. texanum: Geen nakweek
A. tigrinum: Geen nakweek

Amphiuma: Geen nakweek
A. tridactylum: Geen nakweek

Aneides: Geen nakweek
A. lugubris: Geen nakweek

Batrachoseps: Geen nakweek
B. attenuates: Geen nakweek

Bolitoglossa: Nakweek 3
B. dofleini: Nakweek 3

Chioglossa: Geen nakweek
C. lusitanica: Geen nakweek

Cynops: Nakweek  >> 2938
C. chenggongensis: Nakweek  66
C. cyanurus cyanurus: Nakweek  > 211
C. cyanurus yunnanensis: Geen nakweek
C. e. ensicauda  en C.e. popei: De ondersoorten werden als één soort Cynops ensicauda   geregistreerd. Nakweek  > > 1701
C. orphicus: Geen nakweek
C. pyrrhogaster pyrrhogaster: Nakweek  > > 413
Cynops pyrrhogaster complex
C. pyrrhogaster Hiroshima: Geen nakweek
C. pyrrhogaster  Kanto: Geen nakweek
C. pyrrhogaster
Sasayame: Nakweek >> 32
C. pyrrhogaster Yubara: Geen nakweek
C. pyrrhogaster Tussensoort: Nakweek
C. p. pyrrogaster en C. p. Sasayame:  Deze werden toen samen gemeld omdat  het onderscheid nog niet duidelijk was. Nakweek 28
C. orientalis: Nakweek  >> 616

Calotriton: Nakweek 3
C. asper. Nakweek 3

Desmognathus: Nakweek  > 12
D. spec.: Geen nakweek
D. fuscus: Geen nakweek
D. marmoratus: Geen nakweek
D. monticola: Nakweek  > 12
D. ochrophaeus: Geen nakweek
D. quadramaculatus: Geen nakweek

Dicamptodon: Geen nakweek
D. tenebrosus: Geen nakweek

Echinotriton: Geen nakweek
E. andersoni: Geen nakweek

Ensatina: Geen nakweek
E. eschscholltzii. eschscholtzii: Geen nakweek
E. eschscholtzii oregonensis:
Geen nakweek
E. eschscholtzii picta: Geen nakweek

Euproctus: Nakweek >14 
E. montanus: Geen nakweek
E. platycephalus: >14

Eurycea: Nakweek 5
E. bislineata: Nakweek  1
E. cirrigera: Geen nakweek
E. guttolineata: Nakweek 4
E. lucifuga: Geen nakweek
 E. multiplicata: Geen nakweek
 E. wilderae: Geen nakweek

Gyrinophilus: Nakweek 2
G. porphyriticus: Nakweek 2

Hemidactylum: Geen nakweek
H. scutatum: Geen nakweek

Hynobius: Nakweek >> 1983
H. boulengeri: Geen nakweek
H. chinensis: Nakweek
H. dunni: Nakweek 1166
H. kimurae: Geen nakweek
H. leechii: Nakweek  >> 20
H. lichenatus:
Nakweek 23
H. naevius: Geen nakweek
H. nebulosus: Nakweek 5
H. nigrescens: Geen nakweek
H. okiensis:
Geen nakweek
H. quelpartensis: Nakweek > 541
H. retardatus: Nakweek >  219
H. tokyoensis: Nakweek  > 9
H. tsuensis: Nakweek
H. yiwuensis: Geen nakweek

Laotriton: Geen nakweek
L. Laoensis: Geen nakweek

Lissotriton: Nakweek  >> 670
 L. boscai: Nakweek  >> 125
 L. italicus: Nakweek > 498
 L. montandoni: Nakweek  > 47

Lyciasalamandra: Nakweek  > 10
 L. atifi: Geen nakweek
 L. billae: Nakweek
 
L. fazilae: Nakweek
 
L. luschani: Nakweek 10
 
L. luschani basoglui: Geen nakweek
 L. luschani finikensis: Geen nakweek

Mertensiella: Geen nakweek
M. caucasica: Geen nakweek

Necturus: Geen nakweek
N. maculosus maculosus: Geen nakweek
N. maculosus louisianensis: Geen nakweek
N. puctatus: Geen nakweek                                       

Neurergus: Nakweek  > 455
N. crocatus: Nakweek > 291
N. derjugini: Geen nakweek
N. kaiseri: Nakweek > 74
N. microspilotus: Geen nakweek
N. strauchii strauchii: Nakweek  > 90
N. strauchii barani: Geen nakweek

Notophthalmus: Nakweek  >> 88
N. meridionalis: Geen nakweek
N. viridescens viridescens: Nakweek > 88
N. viridescens  dorsalis: Nakweek
N. viridescens louisianensis: Geen nakweek

Ommatotriton: Nakweek  > 3651
O. ophryticus: Nakweek  > 3536
O. vittatus: Nakweek 115
O. vittatus cilicensis: Geen nakweek
   
   
Pachyhynobius: Geen nakweek
P. shagchengensis: Geen nakweek

Pachytriton: Nakweek  >> 53
P. brevipes type A ( groen ): Nakweek
P. brevipes: Nakweek
P. brevipes type C ( lepelstaart ): Nakweek 3
P. labiatus: Nakweek 50
   
Pachyhynobius: Geen nakweek   
P. shangchengensis: Geen nakweek

Paramesotriton: Nakweek  >> 850
P. spec.: Nakweek 10
P. caudopunctatus: Nakweek
P. chinensis: Nakweek  > 365
P. deloustali: Nakweek
P. fuzhongensis: Nakweek >> 7
P. hongkongensis: Nakweek  > 468
P. longliensis: Geen nakweek
P. spec. ( rode wrattensalamander ): Geen nakweek

Plethodon: Geen nakweek
P. cinereus: Geen nakweek
P. cylindraceus: Geen nakweek
P. dorsalis: Geen nakweek
P. glutinosus: Geen nakweek
P. hubrichti: Geen nakweeek
P. jordani: Geen nakweek
P. richmondi: Geen nakweek

Pleurodeles: Nakweek  >> 1285
P. nebulosus: Nakweek  > 2
P. poireti: Nakweek
P. waltl: Nakweek  >> 1283

Pseudobranchus: Geen nakweek
P. striatus: Geen nakweek
  
Pseudotriton: Geen nakweek
P. montanus montanus: Geen nakweek
P. ruber ruber: Geen nakweek
P. ruber schencki: Geen nakweek

Salamandra: Nakweek  > 196
S. algira: Nakweek 83
S. algira splendens: Geen nakweek
S. algira tingitana: Nakweek 12
S. atra atra: Nakweek
S. corsica: Nakweek > 11
S. infraimmaculata infraimmaculata: Nakweek  > 90
S. infraimmaculata orientalis: Geen nakweek
S. infraimmaculata semenovi: Geen nakweek
  
Salamandrella: Geen Nakweek
S. keyserlingii : Geen nakweek

Salamandrina: Nakweek  > 131
S. perspicillata: Nakweek  > 50
S. terdigitata: Nakweek  > 81

Siren: Geen nakweek
S. intermedia intermedia:
Geen nakweek
S. intermedia  nettingi: Geen nakweek
S. lacertina: Geen nakweek

Taricha: Nakweek  >> 78
T. granulosa en T. torosa: Deze twee soorten werden aanvankelijk samen vermeld omdat het onderscheid soms moeilijk te zien was. Nakweek
T. granulosa: Nakweek  > 78
T. rivularis: Geen nakweek
T. torosa: Geen nakweek
  
Triturus: Nakweek  >> 6008
T. arntzeni:
Nakweek 3
T. carnifex: Nakweek  >> 1909
T. dobrogicus: Nakweek  >> 1280
T. dobrogicus macrosuma: Nakweek 20
T. karelinii: Nakweek >> 563
T. macedonicus: Geen nakweek
T. marmoratus: Nakweek  >>2084
T. pygmaeus: Nakweek  > 149

Tylototriton: Nakweek  >> 1544
T. asperrimus: Nakweek 58
T. kweichowensis: Nakweek
T. shangjing Nakweek  > 482
T. taliangensis: Nakweek
T. verrucosus: Nakweek  >> 1034
T. vietnamensis: Geen nakweek
T. wenxianensis: Geen nakweek
T. yangi: Geen nakweek
T. ziegleri: Geen nakweek

Wormsalamanders

Ichthyophis: Geen nakweek
I. kohtaoensis: Geen Nakweek

Typhlonectes: Nakweek  > 70
T. compressicauda: Nakweek > 2
T. natans: Nakweek  68

BRONNEN.
- Nieuwsbrief Doelgroep Salamanders, Nr. 8, 14, 16, 20, 26.
- Nieuwsbrief Salamandervereniging, Nr. 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 45, 49, 53.
- Verenigingsblad “Salamanders”, Nr. 2, 5, 8, 9, 13,16.

 

Last Updated on Monday, 21 March 2016 13:04  

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 32 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?